Baza kolektivnih ugovora

301Ukupan
broj
ugovora
 
12Broj
granskih
ugovora
 
279Broj
kućnih
ugovora
 
163Broj
ugovora
trenutno
na snazi
172Broj
ugovora
na
određeno
129Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 107

GRAĐEVINARSTVO 50

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 34

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 31

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 19

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 15

RUDARSTVO I VAĐENJE 13

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 12

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 7

OSTALO 40