Baza kolektivnih ugovora

494Ukupan
broj
ugovora
 
18Broj
granskih
ugovora
 
461Broj
kućnih
ugovora
 
236Broj
ugovora
trenutno
na snazi
329Broj
ugovora
na
određeno
165Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 160

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 69

GRAĐEVINARSTVO 67

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 52

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 40

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 27

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 20

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 19

RUDARSTVO I VAĐENJE 19

OSTALO 75