Baza kolektivnih ugovora

464Ukupan
broj
ugovora
 
16Broj
granskih
ugovora
 
433Broj
kućnih
ugovora
 
227Broj
ugovora
trenutno
na snazi
307Broj
ugovora
na
određeno
157Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 159

GRAĐEVINARSTVO 65

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 51

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 49

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 40

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 26

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 19

RUDARSTVO I VAĐENJE 19

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 19

OSTALO 73