Baza kolektivnih ugovora

281Ukupan
broj
ugovora
 
12Broj
granskih
ugovora
 
259Broj
kućnih
ugovora
 
168Broj
ugovora
trenutno
na snazi
153Broj
ugovora
na
određeno
128Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 100

GRAĐEVINARSTVO 46

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 34

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 31

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 19

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 15

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 11

RUDARSTVO I VAĐENJE 9

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 6

OSTALO 38