Baza kolektivnih ugovora

287Ukupan
broj
ugovora
 
12Broj
granskih
ugovora
 
265Broj
kućnih
ugovora
 
173Broj
ugovora
trenutno
na snazi
158Broj
ugovora
na
određeno
129Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 103

GRAĐEVINARSTVO 47

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 34

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 31

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 19

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 15

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 11

RUDARSTVO I VAĐENJE 10

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 7

OSTALO 38