Baza kolektivnih ugovora

267Ukupan
broj
ugovora
 
12Broj
granskih
ugovora
 
245Broj
kućnih
ugovora
 
181Broj
ugovora
trenutno
na snazi
142Broj
ugovora
na
određeno
125Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 98

GRAĐEVINARSTVO 37

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 34

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 31

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 19

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 15

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 11

RUDARSTVO I VAĐENJE 8

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 6

OSTALO 36