Baza kolektivnih ugovora

250Ukupan
broj
ugovora
 
12Broj
granskih
ugovora
 
228Broj
kućnih
ugovora
 
206Broj
ugovora
trenutno
na snazi
129Broj
ugovora
na
određeno
121Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 90

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 34

GRAĐEVINARSTVO 32

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 31

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 19

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 15

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 10

RUDARSTVO I VAĐENJE 7

DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI 5

OSTALO 36