Baza kolektivnih ugovora

487Ukupan
broj
ugovora
 
18Broj
granskih
ugovora
 
454Broj
kućnih
ugovora
 
239Broj
ugovora
trenutno
na snazi
323Broj
ugovora
na
određeno
164Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 160

GRAĐEVINARSTVO 67

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 65

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 51

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 40

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 26

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 20

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 19

RUDARSTVO I VAĐENJE 19

OSTALO 74