Baza kolektivnih ugovora

451Ukupan
broj
ugovora
 
12Broj
granskih
ugovora
 
424Broj
kućnih
ugovora
 
223Broj
ugovora
trenutno
na snazi
295Broj
ugovora
na
određeno
156Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 157

GRAĐEVINARSTVO 64

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 46

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 43

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 40

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 26

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 19

RUDARSTVO I VAĐENJE 19

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 19

OSTALO 71