Baza kolektivnih ugovora

264Ukupan
broj
ugovora
 
12Broj
granskih
ugovora
 
242Broj
kućnih
ugovora
 
180Broj
ugovora
trenutno
na snazi
141Broj
ugovora
na
određeno
123Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 96

GRAĐEVINARSTVO 37

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 34

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 31

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 19

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 15

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 11

RUDARSTVO I VAĐENJE 8

DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI 5

OSTALO 36