Baza kolektivnih ugovora

273Ukupan
broj
ugovora
 
12Broj
granskih
ugovora
 
251Broj
kućnih
ugovora
 
173Broj
ugovora
trenutno
na snazi
146Broj
ugovora
na
određeno
127Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 99

GRAĐEVINARSTVO 40

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 34

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 31

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 19

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 15

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 11

RUDARSTVO I VAĐENJE 8

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 6

OSTALO 38