Baza kolektivnih ugovora

290Ukupan
broj
ugovora
 
12Broj
granskih
ugovora
 
268Broj
kućnih
ugovora
 
172Broj
ugovora
trenutno
na snazi
161Broj
ugovora
na
određeno
129Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 103

GRAĐEVINARSTVO 48

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 34

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 31

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 19

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 15

RUDARSTVO I VAĐENJE 12

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 11

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 7

OSTALO 38