Baza kolektivnih ugovora

502Ukupan
broj
ugovora
 
18Broj
granskih
ugovora
 
469Broj
kućnih
ugovora
 
238Broj
ugovora
trenutno
na snazi
336Broj
ugovora
na
određeno
166Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 161

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 70

GRAĐEVINARSTVO 68

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 52

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 40

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 27

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 20

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 20

RUDARSTVO I VAĐENJE 19

OSTALO 79