Blog arhiva

Završna konferencija „Kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj i Europi danas“

Završna konferencija

U hotelu Dubrovnik u Zagrebu 14. listopada 2015. g. održana je završna konferencija projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnim ugovorima“, pod nazivom Kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj i Europi danas. Na konferenciji je predstavljena baza kolektivnih ugovora (www.kolektivni-ugovori.info),

Kategorija: konferencija Označeno:

Trening za korištenje i ažuriranje baze kolektivnih ugovora

Trening za korištenje i ažuriranje baze kolektivnih ugovora

U Radničkom domu u Zagrebu, 12. listopada održan je trening za korištenje i ažuriranje baze kolektivnih ugovora, za 15 sudionika iz osam sindikata udruženih u Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH). Trening je vodila administratorica projekta Petra Šprajaček, a obuhvatio je

Kategorija: Trening Označeno:

Regionalne radionice o znanjima i vještinama kolektivnog pregovaranja

Regionalne radionice o znanjima i vještinama kolektivnog pregovaranja

Tijekom rujna 2015. g. održan je ciklus regionalnih radionica o znanjima i vještinama kolektivnog pregovaranja namijenjen sudionicima kolektivnog pregovaranja na razini poduzeća, odnosno sindikalnim povjerenicima, predstavnicima individualnih poslodavaca i ostalim članovima pregovaračkih odbora na obje strane. Radionice su održane u

Kategorija: Radionice Označeno:

Politika plaća u sektoru graditeljstva i kolektivni ugovor za graditeljstvo

Bipartitna radionica „Politika plaća u sektoru graditeljstva i Kolektivni ugovor za graditeljstvo“"

U sklopu projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ u Radničkom domu u Zagrebu održana je i posljednja u nizu bipartitnih radionica i to za sektor graditeljstva, pod nazivom „Politika plaća u sektoru graditeljstva i Kolektivni ugovor

Kategorija: Radionice Označeno: ,

Bipartitna radionica o kolektivnom pregovaranju u sektoru ugostiteljstva

Bipartitna radionica o kolektivnom pregovaranju u sektoru ugostiteljstva

U sklopu projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ održana je bipartitna radionica socijalnih partnera pod nazivom „Kolektivno pregovaranje u sektoru ugostiteljstva – drugi krug pregovora za sklapanje Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo“.

Kategorija: Radionice Označeno: ,

Bipartitna radionica o kolektivnom pregovaranju u metalskom sektoru

fotka 2

U prostorijama Radničkog doma održana je bipartitna radionica socijalnih partnera pod nazivom „Kolektivno pregovaranje u metalskom sektoru – situacija u praksi i perspektiva sklapanja granskog kolektivnog ugovora“.

Kategorija: Radionice Označeno: ,