Bipartitna radionica o kolektivnom pregovaranju u sektoru ugostiteljstva

U sklopu projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ održana je bipartitna radionica socijalnih partnera pod nazivom „Kolektivno pregovaranje u sektoru ugostiteljstva – drugi krug pregovora za sklapanje Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo“.

Radionica je okupila predstavnike pregovaračkih timova Sindikata turizma i usluga Hrvatske (STUH), Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije (SIKD) te Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge ugostiteljstva Hrvatske, uključene u proces kolektivnog pregovaranja za Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (KUU).

Bipartitna radionica o kolektivnom pregovaranju u sektoru ugostiteljstvaNa radionici je raspravljena uloga socijalnih partnera, kao i stanje kolektivnog pregovaranja u djelatnosti ugostiteljstva i turizma, uključujući posljedice izmjena Zakona o radu koje su od značaja za ugostiteljstvo i turizam, te važnost proširene primjene granskog kolektivnog ugovora. Rasprava o ovim temama poslužila je kao podloga za početak drugog kruga pregovora o sklapanju izmjena i dopuna granskog KU, odnosno identificiranje određenih pitanja koja bi njime trebalo regulirati.

Iako su socijalni partneri još u siječnju ove godine Ministarstvu rada i mirovinskog sustava (MRMS) uputili prijedlog za pokretanje postupka o donošenju odluke o proširenoj primjeni KUU, u trenutku održavanja radionice o istom nije bila donesena odluka. Stoga je na samom početku radionice dogovoreno slanje požurnice MRMS-u te održavanje tiskovne konferencije, neovisno o odluci koju MRMS donese.

U sklopu samih pregovora socijalni partneri usuglasili su se o potrebi drukčijeg definiranja tarifnog priloga. Sindikati smatraju kako postojeći tarifni prilog podcjenjuje visokoobrazovne radnike u sektoru ugostiteljstva te predlažu povećanje broja grupa složenosti poslova, dok poslodavci smatraju kako bi trebalo odustati od primjene automatskog izračuna najniže obračunske osnovice, koja prema važećem KUU ne može biti niža od 36% prosječne isplaćene bruto plaće u RH na dan sklapanja KUU, te predlažu definiranje apsolutnog iznosa minimalnih plaća za pojedina radna mjesta u sektoru ugostiteljstva. Iako sindikati smatraju kako navedeni automatizam neće dovesti do nemogućnosti poslovanja niti za jedno društvo, složili su se s prijedlogom defiiranja fiksnih iznosa osnovice za specifična radna mjesta u sektoru. Socijalni partneri zaključili su kako trenutni način definiranja osnove plaće treba poboljšati, dok će se o njegovom načinu nastaviti detaljnije pregovarati u sljedećem krugu pregovora.

Bipartitna radionica o kolektivnom pregovaranju u sektoru ugostiteljstva

Konačno, obje strane izrazile su zabrinutost zbog porasta broja posebnih ugovora, tzv. polumenadžerskih ugovora ili bruto ugovora koji su se u posljednje vrijeme počeli sklapati za radna mjesta za koje nisu bili namijenjeni, kao što je primjerice mornar-kondukter, vozač dostavnog vozila i sl. Obje strane suglasne su kako bi se ti ugovori trebali odnositi samo na razinu rukovoditelja organizacijskih jedinica, te da bi njihov udio u pojedinoj tvrtki ne bi trebao biti veći od oko 15% ukupno potpisanih ugovora o radu. Međutim, u praksi se pokazalo kako većina poslodavaca ne poštuje dane preporuke pa su sindikati najavili kako će, ako se situacija uskoro ne popravi, morati djelovati rigoroznije prema takvim poslodavcima, pozivajući na pojačani inspekcijski nadzor.

Cilj projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ je povećati kapacitete socijalnih partnera za bipartitni socijalni dijalog kroz uspostavu sustava za praćenje i analizu sadržaja kolektivnih ugovora, te unaprjeđenje partnerstva između sindikata i organizacija poslodavaca. Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a zajednički ga provode Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatska udruga poslodavaca, Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat, Sindikat graditeljstva Hrvatske i Sindikat turizma i usluga Hrvatske.

Dokumenti:

Kategorija: Radionice Označeno: ,