Blog arhiva

Politika plaća u sektoru graditeljstva i kolektivni ugovor za graditeljstvo

Bipartitna radionica „Politika plaća u sektoru graditeljstva i Kolektivni ugovor za graditeljstvo“"

U sklopu projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ u Radničkom domu u Zagrebu održana je i posljednja u nizu bipartitnih radionica i to za sektor graditeljstva, pod nazivom „Politika plaća u sektoru graditeljstva i Kolektivni ugovor

Kategorija: Radionice Označeno: ,

Bipartitna radionica o kolektivnom pregovaranju u sektoru ugostiteljstva

Bipartitna radionica o kolektivnom pregovaranju u sektoru ugostiteljstva

U sklopu projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ održana je bipartitna radionica socijalnih partnera pod nazivom „Kolektivno pregovaranje u sektoru ugostiteljstva – drugi krug pregovora za sklapanje Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo“.

Kategorija: Radionice Označeno: ,

Bipartitna radionica o kolektivnom pregovaranju u metalskom sektoru

fotka 2

U prostorijama Radničkog doma održana je bipartitna radionica socijalnih partnera pod nazivom „Kolektivno pregovaranje u metalskom sektoru – situacija u praksi i perspektiva sklapanja granskog kolektivnog ugovora“.

Kategorija: Radionice Označeno: ,