Baza kolektivnih ugovora

523Ukupan
broj
ugovora
 
18Broj
granskih
ugovora
 
490Broj
kućnih
ugovora
 
244Broj
ugovora
trenutno
na snazi
356Broj
ugovora
na
određeno
167Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 171

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 72

GRAĐEVINARSTVO 68

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 52

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 40

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 30

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 21

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 20

RUDARSTVO I VAĐENJE 19

OSTALO 82