Baza kolektivnih ugovora

521Ukupan
broj
ugovora
 
18Broj
granskih
ugovora
 
488Broj
kućnih
ugovora
 
247Broj
ugovora
trenutno
na snazi
353Broj
ugovora
na
određeno
168Broj
ugovora
na
neodređeno

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 170

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM 72

GRAĐEVINARSTVO 68

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 52

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 40

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 29

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 21

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI 20

RUDARSTVO I VAĐENJE 19

OSTALO 82