Blog arhiva

Završna konferencija „Kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj i Europi danas“

Završna konferencija

U hotelu Dubrovnik u Zagrebu 14. listopada 2015. g. održana je završna konferencija projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnim ugovorima“, pod nazivom Kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj i Europi danas. Na konferenciji je predstavljena baza kolektivnih ugovora (www.kolektivni-ugovori.info),

Kategorija: konferencija Označeno: