HUP

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) osnovana je 1993. godine kao dobrovoljna, neprofitna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova. Utemeljena na principu dobrovoljnog članstva i na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje njezinih članova, udruga promiče poduzetnički duh i poduzetnička prava i slobode.

HUP od 1994. godine kao jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca sudjeluje u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća na nacionalnoj razini kao najvišeg oblika tripartitinog socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Vijeće je osnovano radi utvrđivanja, zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava poslodavaca i radnika, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovog usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike.

HUP kao neovisni predstavnik poslodavaca, stupanjem na snagu Zakona o radu iz 1996. godine, dobiva legitimno pravo na kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora.

HUP je snažan i neovisan glas poslodavaca i poduzetnika. Osnivanjem regionalnih ureda u Rijeci, Osijeku, Splitu i Varaždinu organizirana je snažna mreža poduzetnika koja pokriva sve županije.

30 granskih udruga HUP-a zastupa specifične interese različitih gospodarskih grana.

Od 2012. godine HUP je sjedište UN inicijative Global Compact Hrvatska, promičući tako princip društveno odgovornog poslovanja među svojim članovima.

Hrvatska udruga poslodavaca
Radnička cesta 52, Zagreb
Tel: 01 48 97 551
Fax: 01 48 97 592
hup@hup.hr
www.hup.hr

GRANSKE UDRUGE HUP-a

Udruga drvne i papirne industrije
Tel: 01 48 97 594
Fax: 01 48 97 580
zdravko.urban@hup.hr
Tel: 01 4897 598
Fax: 01 4897 581
marija.sutina@hup.hr

Udruga elektroindustrije
Tel: 01 48 97 598
Fax: 01 48 97 581
marija.sutina@hup.hr

Udruga energetike
Tel: 01 48 97 598
Fax: 01 48 97 581
marija.sutina@hup.hr

Udruga financijskog poslovanja
Tel.: 01 48 97 573
Fax: 01 48 97 556
sanja.smoljak@hup.hr

Udruga humanitarnog razminiranja
Tel.: 01 48 97 594
Fax: 01 48 97 580
zdravko.urban@hup.hr

Udruga industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva hrvatske
Tel.: 01 48 97 589
Fax: 01 48 97 556
mirela.gudan@hup.hr

Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti
Tel.: 01 48 97 568
Fax: 01 48 97 556
jasminka.martinovic@hup.hr

Udruga geodetsko-geo informatičke struke
Tel.: 01 48 97 580
Fax: 01 48 97 556
tatjana.gracic@hup.hr

Udruga kemijske industrije
Tel.: 01 48 97 594
Fax: 01 48 97 580
zdravko.urban@hup.hr

Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu
Tel.: 01 48 97 554
Fax: 01 48 97 556
marijana.filipic@hup.hr

Udruga ljekarnika
Tel.: 01 48 97 554
Fax: 01 48 97 556
marijana.filipic@hup.hr

Udruga malih i srednjih poduzetnika
Tel.: 01 48 97 572
Fax: 01 48 97 556
anny.brusic@hup.hr
Tel.: 01 48 97 564
Fax: 01 48 97 556
petra.sentic@hup.hr

udruga metalne industrije
Tel: 01 48 97 598
Fax: 01 48 97 581
marija.sutina@hup.hr

Udruga nautičkog sektora
Tel: 021 368 288
Fax: 021 368 212
Tel: 021 368 296
Fax: 021 368 212
zana.plazibat@hup.hr
vesna.simetin@hup.hr
Bernardinova 1, Split

Udruga novinskih izdavača
Tel.: 01 48 97 568
Fax: 01 48 97 556
jasminka.martinovic@hup.hr

Udruga poslodavaca graditeljstva
Tel: 01 48 97 580
tatjana.gracic@hup.hr
Tel: 01 48 97 586
zdenko.karakas@hup.hr

Udruga poslodavaca u obrazovanju
Tel: 01 48 97 568
Fax: 01 48 97 556
upo@hup.hr
Udruga poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima
Tel.: 01 48 97 594
Fax: 01 48 97 580
zdravko.urban@hup.hr

Udruga developera
Tel.: 01 4897 589
Fax: 01 4897 580
mirela.gudan@hup.hr

Udruga prehrambene industrije i poljoprivrede
Tel: 01 48 97 557
Tel: 01 48 97 555
Fax: 01 48 97 581
milka.kosanovic@hup.hr

Udruga privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb
Tel.: 01 48 97 554
Fax: 01 48 97 556
marijana.filipic@hup.hr

Udruga proizvođača lijekova
Tel: 01 48 97 557
Tel: 01 48 97 555
Fax: 01 48 97 581
milka.kosanovic@hup.hr

Udruga prometa
Tel.: 01 48 97 589
Fax: 01 48 97 556
mirela.gudan@hup.hr

Udruga tekstilne i kožne industrije
Tel: 01 48 97 578
Fax: 01 48 97 592
ana.falak@hup.hr
Tel: 01 48 97 598
Fax: 01 48 97 581
marija.sutina@hup.hr

Udruga trgovine
sanja.smoljak@hup.hr
Tel: 01 48 97 573
Tel: 01 4897 555
Faks: 01 4897 556

Udruga ugostiteljstva i turizma
Tel: 051 321 494
Fax: 051 321 499
natali.komen@hup.hr
Dolac 8/II
51 000 Rijeka

Udruga zaštitarske djelatnosti
zdravko.urban@hup.hr
Tel.: 01 48 97 594
Fax: 01 48 97 580

Udruga zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi
Tel.: 01 48 97 554
Fax: 01 48 97 556
marijana.filipic@hup.hr

Udruga grafičara i nakladnika
Tel: 01 48 97 573
Tel: 01 48 97 555
Fax: 01 48 97 556
sanja.smoljak@hup.hr

Udruga profesionalaca za fondove europske unije
Tel.: 01 4897 568
Fax: 01 4897 556
jasminka.martinovic@hup.hr