O projektu

Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju

Cilj projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ jest pridonijeti učinkovitosti i održivosti socijalnog dijaloga u Hrvatskoj. Specifični cilj projekta je povećati kapacitete socijalnih partnera za bipartitni (i tripartitni) socijalni dijalog kroz uspostavu sustava praćenja i analize sadržaja kolektivnih ugovora, kao i unapređenje partnerstva između sindikata i organizacija poslodavaca.

U sklopu projektnih aktivnosti, osmišljena je, strukturirana i izrađena baza kolektivnih ugovora, u koju se postupno unose kolektivni ugovori čiji su potpisnici sindikati udruženi u SSSH i/ili članovi HUP-a. Baza omogućuje praćenje i analizu sadržaja kolektivnih ugovora, putem sustava od više od 80 varijabli (atributa) koji se prate i analiziraju za svaki uneseni kolektivni ugovor.

Uneseni podaci omogućavaju naprednu analitičku i statističku analizu unesenih ugovora, uključujući usporedbu većeg broja ugovora, usporedbu izabranih varijabli (atributa) na bilo kojem odabranom uzorku ugovora (npr. određeni sektor djelatnosti, poduzeća određene veličine i sl.), te automatsko generiranje odgovarajućih statistika (npr. broj ugovora koji sadrži određenu odredbu ili određenu visinu nekog materijalnog prava).

Ovakav način praćenja i analize sadržaja kolektivnih ugovora dosada nije bio dostupan u Hrvatskoj, te omogućuje dobivanje statističkih podataka koji do izrade baze uopće nisu postojali, odnosno bilo ih moguće ih je izraditi jedino ručnom obradom tekstova kolektivnih ugovora.

Baza kolektivnih ugovora predstavlja i osnovu za većinu ostalih projektnih aktivnosti, koje uključuju komparativnu analizu trendova u kolektivnom pregovaranju u Hrvatskoj i nekoliko izabranih zemalja članica EU, izradu praktičnog priručnika za sudionike kolektivnog pregovaranja, edukaciju sindikalnih i poslodavačkih stručnjaka za ažuriranje i korištenje baze, tri bipartitne radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju u sektorima turizma, graditeljstva i metalne industrije, te četiri regionalne radionice o trendovima u kolektivnom pregovaranju za sindikalne povjerenike i predstavnike individualnih poslodavaca.

Projekt završava finalnom konferencijom posvećenom kolektivnom pregovaranju. Izrađena je i internetska stranica projekta, putem koje se pristupa bazi kolektivnih ugovora, te na kojoj su javno dostupni svi ostali materijali izrađeni u sklopu projekta, kao i drugi prikupljeni materijali na temu kolektivnog pregovaranja.

Nositelj projektnih aktivnosti je Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), dok su partneri u provedbi projekta Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) te tri granska sindikata udružena u SSSH, Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH), Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) i Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS). Ukupna vrijednost projekta iznosi 110.996,45 EUR, a 90% navedene vrijednosti sufinancirano je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje 12 mjeseci, a provodi se u razdoblju od 1. studenog 2014. do 31. listopada 2015. godine.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, kao i stranici Operativnog programa „Razvoja ljudskih potencijala“, www.ljudskipotencijali.hr.