Regionalne radionice o znanjima i vještinama kolektivnog pregovaranja

Tijekom rujna 2015. g. održan je ciklus regionalnih radionica o znanjima i vještinama kolektivnog pregovaranja namijenjen sudionicima kolektivnog pregovaranja na razini poduzeća, odnosno sindikalnim povjerenicima, predstavnicima individualnih poslodavaca i ostalim članovima pregovaračkih odbora na obje strane. Radionice su održane u Osijeku (11. rujna), Opatiji (17. rujna), Varaždinu (18. rujna) i Zagrebu (22. rujna), a na njima je ukupno sudjelovao 141 sudionik i sudionica.

Regionalne radionice o znanjima i vještinama kolektivnog pregovaranjaCilj radionica bio je unaprijediti znanja i vještine potrebne za učinkovito sudjelovanje u procesima kolektivnog pregovaranja, a u svrhu unapređenja kvalitete kolektivnog pregovaranja i učinkovitosti kolektivnih ugovora kao instrumenata reguliranja tržišta rada, u obostranom interesu radnika i poslodavaca.

Radionice su se održavale u sklopu projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“, a Darko Šeperić (SSSH), voditelj projekta je u uvodnom dijelu svake radionice sudionicima predstavio ciljeve, aktivnosti i rezultate projekta, a Petra Šprajaček (SSSH) održala je prezentaciju o bazi kolektivnih ugovora koja je izrađena u sklopu projekta. Uvod u grupni rad bila su izlaganja o zakonodavnom okviru kolektivnog pregovaranja u Republici Hrvatskoj, te o fazama i tijeku samog procesa kolektivnog pregovaranja koja su održali članovi stručnog tima projekta ovisno o mjestu održavanja.

Središnji dio radionica sastojao se od praktičnog rada u kojem su sudionici svake radionice, podijeljeni u tri grupe, odnosno šest pregovaračkih odbora (sindikalni i poslodavački odbor unutar svake grupe) morali pripremiti, te potom simulirati kolektivno pregovaranje na zadanu temu. Zadaci su pritom varirali od pregovora o plaćama u poduzeću koje dobro posluje, preko pregovora o smanjenju materijalnih prava u poduzeću koje je ostvarilo gubitak, do iniciranja kolektivnih pregovora u poduzeću koje uopće nema kolektivni ugovor.

Nakon pripreme, tijekom koje je svaki pregovarački odbor morao definirati svoje pozicije, odnosno zahtjeve koje će postaviti, kao i odrediti pregovaračku tehniku koju će koristiti, grupe su izvodile simulaciju pregovora na zadanu temu, dok su ostali sudionici promatrali proces simulacija. Nakon završetka pregovora svake grupe, uslijedili su komentari voditelja radionice i grupna rasprava. Budući da većina sudionika do sada nije prisustvovala zajedničkoj edukaciji sindikata i poslodavaca, rasprava im je pružila korisnu priliku za razmjenu iskustava i mišljenja s drugom stranom, u situaciji izvan pravih kolektivnih pregovora.

Radionice su vodile sljedeće članice i članovi projektnog tima: Vesna Mlinarić (SMH-IS) i Ivan Sarić (HUP) u Osijeku, Duška Lončar (STUH) i Nenad Seifert (HUP) u Opatiji, Jasenka Vukšić (SGH) i Milica Jovanović (HUP) u Varaždinu i Jasenka Vukšić (SGH) i Admira Ribičić (HUP) u Zagrebu.

Regionalne radionice o znanjima i vještinama kolektivnog pregovaranja

Jedan od vidljivih rezultata projekta, osim online baze kolektivnih ugovora te brošure s detaljnim uputama za njezino korištenje, je i publikacija „Što moram znati ako želim pregovarati? – Praktični priručnik o kolektivnom pregovaranju“ koje su svi sudionici radionica dobili. Priručnici će poslužiti u stjecanju formalnog znanja, dok će sudionici kroz ove i slične radionice steći korisne vještine o kolektivnom pregovaranju.

Cilj je projekta „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ povećati kapacitete socijalnih partnera za bipartitni socijalni dijalog kroz uspostavu sustava za praćenje i analizu sadržaja kolektivnih ugovora, te unaprjeđenje partnerstva između sindikata i organizacija poslodavaca. Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a zajednički ga provode Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatska udruga poslodavaca, Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat, Sindikat graditeljstva Hrvatske i Sindikat turizma i usluga Hrvatske.

Download prezentacija:

Kategorija: Radionice Označeno: