Blog arhiva

Regionalne radionice o znanjima i vještinama kolektivnog pregovaranja

Regionalne radionice o znanjima i vještinama kolektivnog pregovaranja

Tijekom rujna 2015. g. održan je ciklus regionalnih radionica o znanjima i vještinama kolektivnog pregovaranja namijenjen sudionicima kolektivnog pregovaranja na razini poduzeća, odnosno sindikalnim povjerenicima, predstavnicima individualnih poslodavaca i ostalim članovima pregovaračkih odbora na obje strane. Radionice su održane u

Kategorija: Radionice Označeno: